Heijmans Vastgoed
< FAQ overzicht

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een huurappartement in Your Urban Space?

In het inschrijfformulier staat exact beschreven aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een van de huurappartementen. Je dient in ieder geval de volgende recente documenten aan te leveren:

•     Kopie geldig legitimatiebewijs

•     Uittreksel Basisregistratie Personen (dient opgevraagd te worden bij de gemeente waar je woonachtig bent)

•     Originele verklaring van de verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van uw huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag.

Indien je huidige koopwoning is verkocht, dan kun je volstaan met een kopie van de (voorlopige) verkoopakte.

In geval van pensioen:

•     Kopieën van de jaaropgaven van het afgelopen jaar van AOW en/of pensioen

•     3 x recente kopie bankafschrift waarop de storting van uw maandelijkse pensioen en/of AOW zichtbaar zijn

•     Eventueel bankafschrift waaruit eigen vermogen zichtbaar is

Indien je in loondienst bent:

•     Originele werkgeversverklaring(en)

•     3x kopie meest recente salarisstrook van aanvrager

•     3x kopie bankafschrift met vermelding laatste 3 salarisstortingen

Indien je zelfstandig ondernemer bent:

•     Kopie recente accountantsverklaring met balans en winst/verliesrekening over de afgelopen twee jaar

•     Kopie aangifte inkomsten / vennootschapsbelasting

•     Origineel recent uittreksel Kamer van Koophandel