Heijmans Vastgoed
< FAQ overzicht

Wat zijn de inkomensrichtlijnen om in de vrije sector te huren?

Inkomenseis

Houdt u s.v.p. rekening met de inkomenseis voordat u zich bij ons inschrijft. U dient aan de onderstaande norm te voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een huurwoning in Your Urban Space.

Niet-zelfstandigen:

· Uw bruto maandsalaris dient minimaal te zijn:

Aantal verdieners / inkomens Duur arbeidsovereenkomst(en) Inkomenseis bruto maandsalaris

1                                             Tijdelijk contract                            3,5 keer de huur

1                                             Onbepaalde tijd                             3 keer de huur

2                                             2 tijdelijke contracten                     3,5 keer de huur

2                                             1 tijdelijk en 1 onbepaalde tijd        3 keer de huur

2                                             Allebei onbepaalde tijd                   2,5 keer de huur

Hierin is huur de maandhuurprijs exclusief servicekosten. Het tweede inkomen mag voor 100% meegerekend worden.

Rekenvoorbeeld: de kale (maand)huurprijs van de woning is € 870,-. U heeft (samen) 1 inkomen met een tijdelijk contract.

Uw inkomen dient minimaal € 3.045 op maandbasis te zijn. (inclusief vakantiegeld).

Zelfstandigen:

Het bruto inkomen is gelijk aan het meerjaarsgemiddelde van de nettowinst (omzet minus bedrijfslasten) uit de bedrijfsvoering. Voor dit bruto inkomen geldt dezelfde inkomenseis als bij “inkomenseis niet zelfstandigen”. Daarnaast wordt er door de huurder een waarborgsom gesteld met een minimum van 3 x de maandhuurprijs exclusief servicekosten.

Een waarborgsom kan van toepassing zijn als het verschil – tussen uw inkomen en de gestelde eis – kleiner is dan 3 maanden de kale huurprijs van de woning. Indien een waarborgsom van toepassing is, dan dient deze vóór sleuteloverdracht te zijn bijgeschreven op rekening van eigenaar. Bij uitblijven van betaling vóór sleuteloverdracht, zal er geen sleuteloverdracht met u plaatsvinden. De waarborgsom wordt gesteld gedurende de gehele huurperiode en is derhalve voor onbepaalde tijd. Over de betaalde waarborgsom ontvangt u geen rente.

Gepensioneerden

Indien u gepensioneerd bent, verzoeken wij u kopieën mee te zenden met het inschrijfformulier waaruit blijkt wat uw bruto

jaarlijkse inkomsten of toeslagen zijn. Wij houden er rekening mee dat gepensioneerden circa 30% minder inkomstenbelasting betalen en met de inkomenseis wordt hier als volgt rekening mee gehouden: jaarinkomen / 100 X 130 = ……. Het bedrag dat hieruit komt, dient u dan te delen door de inkomseis om te zien voor welk bedrag u maximaal kunt huren.

Eigen vermogen

Indien u eigen vermogen heeft en dit vermogen van belang is om mee te rekenen bovenop het inkomen, dan mogen wij  10% van dit vermogen meerekenen als inkomen.

Waarborgsom

Een waarborgsom ter grootte van 1 maand huur is standaard. Een extra waarborgsom kan van toepassing zijn als het verschil – tussen uw inkomen en de gestelde eis – kleiner is dan 3 maanden de kale huurprijs van de woning. De waarborgsom dient  vóór de sleuteloverdracht te zijn bijgeschreven op rekening van eigenaar. Bij uitblijven van betaling vóór sleuteloverdracht, zal er geen sleuteloverdracht met u plaatsvinden. De waarborgsom wordt gesteld gedurende de gehele huurperiode en is derhalve voor onbepaalde tijd. Over de betaalde waarborgsom ontvangt u geen rente.

Koopwoning

Let op: Als u uw koopwoning reeds heeft verkocht, kunnen wij uw inschrijfformulier pas in behandeling nemen zodra de ontbindende voorwaarden van de koopovereenkomst zijn verstreken.