Heijmans Vastgoed
< FAQ overzicht

Door hoeveel mensen mag het appartement bewoond worden?

Het appartement is geschikt voor woningdelers. De bewoning is voor maximaal 2 personen exclusief kinderen die tot het gezin behoren. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het 2e inkomen voor 100% meegenomen. Na de oplevering van hrt appartement moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.